Over ons

Wie is Affetto en waar staan wij voor?

Duidelijkheid

Affetto Bedrijfsadvisering & caoching is helder in de dienstverlening naar haar klanten. Duidelijke vooraf gecommuniceerde voorwaarden en tarieven en dienstverlening. Wij doen niet moeilijk als je een keer een vraag stelt en we gaan ook niet direct een factuur sturen per paar minuten. Belangrijk vinden wij dat klanten en wij op één lijn zitten en wederzijdse verwachtingen worden waargemaakt. Daar staan we voor. Belangrijk voor u is ook om te weten hoe wij om gaan met uw persoonlijke gegevens. Zie Privacyverklaring 23 met 2018 (AVG).

Gevoel

Affetto, wat Italiaans is voor passie en gevoel, is ontstaan uit passie voor mensen. Catherine en Laurens, de oprichters, zijn samen gaan ondernemen en vullen en voelen elkaar goed aan met als rode draad: passie voor mensen.

Onze missie is ondernemende mensen helpen hun doelen te halen. Dat doen we door (onze visie) de ondernemende mens centraal te zetten, z’n gevoel te laten volgen en dat goed gestructureerd op te pakken en te volgen. Daarvoor is een goed financieel en administratief fundament noodzakelijk. Op basis daarvan weet je ook of je daadwerkelijk de goede kant op gaat. Meten is weten.

Alleen met plannen maken en fundamenten leggen kom je er niet. Dan moet je ook gaan bouwen. Daar heb je af en toe hulp bij nodig. Dat doen we door middel van coaching. Hoe doe je de dingen die je moet of zou willen doen? Daar helpen we je bij.

Vaak zit de blokkade in de samenwerking. Daarom bieden wij ondersteuning bij (dreigende) conflicten of het optimaliseren van samenwerkingsvormen (maatschappen, vennootschappen onder firma, (management-) teams, etc.) in de vorm van mediation en coaching.

Wij zijn aangesloten bij kwaliteitsinsanties om ondernemende mensen optimaal te kunnen ondersteunen volgens vaste regels en normen. Hieronder treft u de instanties aan waar wi bij aangesloten zijn. Wij volgen regelmatig opleidingen en cursussen om ons vak bij te houden. Niet alleen omdat het verplicht is, maar omdat wij vinden dat we aan onze klanten dat verplicht zijn. Daarnaast passen wij regelmatig intervisies toe om samen met collega’s te sparren over het vakgebied.