Mediation

“Mediation: omdat je bruggen niet alleen bouwt!”

U wilt het conflict oplossen?

Neem mediation!

Als u een conflict/kwestie heeft met een persoon, bedrijf of instantie of in een team of tussen aandeelhouders/directieleden en u komt er niet uit door met elkaar te praten, dan hoeft u niet meteen een advocaat in te schakelen. Een andere manier om uw conflict samen op te lossen is mediation premediation.

U overlegt dan met de andere partij onder begeleiding van een onafhankelijke derde persoon: een mediator. Dat is iemand die is opgeleid om u te helpen via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Hij of zij is zelf volstrekt onpartijdig en geeft geen oordeel.

Mediation kan in bijna elk conflict worden toegepast. De voorwaarde daarbij is dat beide partijen vrijwillig meewerken aan mediation.

Mr. Laurens van den Bosch is gespecialiseerd in business mediation. Vaak spelen daar complexe financiële zaken. Door zijn jarenlange ervaring bij Belastingdienst en Achmea is dit zijn expertise geworden.

Wanneer is mediation een goede oplossing?

Mediation is eigenlijk geschikt voor alle soorten conflicten. Voor grote en kleine conflicten en voor alle partijen. Ook in het geval van verbetering van samenwerking in maatschappen, vennootschappen, (management-) teams is mediation een goede oplossing.

  Wanneer is Mediation is mogelijk? (en vaak beter dan procederen):

  • Als er snel een oplossing moet komen. Hoe eerder het conflict de wereld uit is, hoe beter. Dan kunnen beide partijen verder.
  • Als partijen invloed willen hebben op de uiteindelijke uitkomst. Mensen houden zich ook beter aan afspraken waar ze zelf aan hebben meegewerkt.
  • Als er niet alleen juridische zaken, maar ook andere zaken rondom het conflict moeten worden opgelost.
  • Als partijen ook na het conflict nog een goede relatie willen of moeten onderhouden.
  • Als partijen bereid zijn met elkaar te praten.
  • Als partijen wel van goede wil zijn, maar communicatieproblemen hebben. U praat niet meer met elkaar, maar wil eigenlijk wél graag het conflict oplossen. Of u praat nog wel, maar kunt het niet samen eens worden. Een mediator kan u dan helpen.

   

  Hoe verloopt mediation?

  Mediation bestaat uit een aantal gesprekken tussen partijen, onder leiding van de mediator. Gemiddeld zijn 2 à 3 gesprekken nodig van elk ongeveer 2 uur.

  In het eerste gesprek worden de spelregels uitgelegd. Deze staan ook in de mediationovereenkomst, die beide partijen in dat gesprek ondertekenen. Ook staat er bijvoorbeeld in dat er vertrouwelijk met gegevens moet worden omgegaan en wat de kosten zijn.

   

  Oplossingen

  De mediator brengt van alle partijen alle belangen in kaart, ook de niet-juridische. Partijen moeten bijvoorbeeld in de toekomst met elkaar blijven samenwerken en dan is het in hun belang dat de ze goed met elkaar kunnen praten. In de gesprekken wordt stapsgewijs gezocht naar oplossingen waarmee de partijen vrede kunnen hebben.

  De oplossingen kunnen puur praktisch zijn, maar ze kunnen ook gericht zijn op verbetering van de onderlinge communicatie. Aan het eind van elk gesprek vat de mediator samen wat er bereikt is en wordt een vervolgafspraak gemaakt.

  De gevonden oplossingen worden aan het eind van de mediation gecontroleerd op haalbaarheid. Hierbij wordt zo nodig een externe deskundige (bijvoorbeeld een advocaat of een accountant) ingeschakeld. Zijn de oplossingen haalbaar dan worden ze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierin staat welke taken en verplichtingen beide partijen op zich hebben genomen.

  Een mediation duurt gemiddeld 5 uur, verdeeld over meerdere afspraken. Klik hier voor een uitleg van de “technische stappen” van het mediationproces.

   

  Hoe begin ik een mediation?

  Om mediation te starten zet u de volgende stappen:

  1. Informeer bij de andere partij(en) of deze het conflict wil(len) oplossen met een mediator.
  2. Is het moeilijk om in contact te komen met de andere partij (en)? Leg uw probleem dan voor aan ons. Wij bekijken dan of het conflict geschikt is om via mediation op te lossen. Ook kunnen wij u meer informatie geven, bijvoorbeeld over de kosten in úw situatie.
  3. Met uw instemming nemen wij contact op met de andere partij (en).
  4. U beslist samen met de andere partij (en) of u het conflict met behulp van mediation wilt oplossen.
  5. Als alle partijen akkoord gaan met mediation, nodigen wij u uit voor de eerste afspraak.